Mỗi tiếng nói lập trình sẽ có các phong cách thách thức riêng trong mỗi cuộc phỏng vấn, đôi lúc cũng còn tuỳ thuộc vào đậm chất ngầu của người phỏng vấn & tài dẫn dắt mẩu chuyện của developer. Đoạn...